Villkor / Terms

Villkor / Terms

Genom att ladda ner, installera och/eller på annat sätt använda våra produkter eller tjänster samtycker du till dessa villkor.

 

Alla rättigheter förbehålls.

fWorx kan inte på något sätt hållas ansvarigt för eventuell skada eller förlust som kan uppkomma av användandet av våra tjänster eller produkter.

fWorx lämnar inga garantier, varken uttalade eller underförstådda.

By downloading, installing and/or in any other way using our products or services, you agree to these terms.

 

All rights are reserved.

fWorx cannot in any way be held responsible for any damage or loss that may arise from the use of our sevices or products.

fWorx does not make any warranties, neither expressed nor implied.

 

Copyright © fWorx (Joakim Fröjd) 2013-2021 All Rights Reserved