Sekretesspolicy / Privacy

Sekretesspolicy / Privacy policy

Genom att ladda ner, installera och/eller på annat sätt använda våra produkter eller tjänster samtycker du till denna sekretesspolicy.

 

Vissa av våra applikationer är annons-finansierade och Google som tillhandahåller annonserna kan använda ditt enhets-id eller annan information för att ge dig riktade annonser.

 

fWorx samlar in och analyserar statistik kopplad till våra produkter i syfte att upptäcka fel och göra förbättringar, statistiken är inte kopplad till någon enskild användare.

Vissa av våra applikationer erbjuder utökad funktionalitet genom inloggning, i dessa fall lagras din personliga information i krypterad form och används endast i samband med att du nyttjar våra tjänster.

För att begära ett utdrag (max en gång per år) av de uppgifter vi har registrerade om dig så kan du kontakta oss, vi kommer att kräva att du verifierar din identitet innan några uppgifter lämnas ut. På samma sätt kan du även begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.

 

Utöver den hantering som sker av Google i samband med annonsering så lämnas aldrig någon personlig information ut till tredje part om inte lagen kräver det.

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy när behov uppstår.

 

By downloading, installing and/or in any other way using our products or services, you agree to this privacy policy.

 

Some of our applications are ad-supported and Google who serves the advertisements can use your unit-id or other information to give you targeted advertisements.

 

fWorx collects and analyzes statistics connected to our products in order to discover bugs and to make improvements, the statistics are not connected to any specific user.

Some of our applications provide additional features by logging in, in these cases your personal information is encrypted and only used when you access our services.

To request a copy of the information we store about you (max one time per year), you may contact us, we will request you to verify your identity before any information will be shared. In the same manner, you can request us to correct any erronous information if applicable.

 

Except for the handling of information carried out by Google connected to advertisements, no personal information is ever shared with any third party unless otherwise requested by law.

 

We reserve the right to change this policy whenever the need arises.

 

Copyright © fWorx (Joakim Fröjd) 2013-2021 All Rights Reserved